K24

  KCK’den Noel bayramı mesajı

  HABER MERKEZİ – Yazılı bir açıklamayla Noel bayramını kutlayan KCK, ” Bu Noel’in ve başlayacak yeni miladi yılın başta Ortadoğu’ya olmak üzere dünyamıza barış ve huzur getirmesini diliyoruz” dedi.
  KCK İnançlar ve Halklar Komitesi, Hıristiyan aleminin Noel bayramı için bugün bir kutlama mesajı yayımladı.
  KCK mesajında şunları belirtti.
  “Hıristiyanlığın toplumlara hediye ettiği anlamlı değerlerden biri de Noel bayramıdır. Bu bayramla yeni bir yılın arifesine de gelinmiş oluyor. Bu Noel’in ve başlayacak yeni miladi yılın başta Ortadoğu’ya olmak üzere dünyamıza barış ve huzur getirmesini diliyoruz.
  Her inanç ve kültürde bayram denilince ilk akla gelen barış, kardeşlik, dostluk ve birlikte yaşamdır. Bayramlar her zaman ve her yerde bu iyi ve güzel kültürü hatırlatma günleridir. Hıristiyanlığın toplumsal barış ve kardeşlik kültürünün kalıcılaşmasında katkısı büyük olmuştur. Her inanç ve nesepten insanlara sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeden seslenen ilk din Hristiyanlık olmuştur. Bu Hıristiyan inancının ve değerlerinin geniş kesimlerce kabul edilmesini sağlamıştır. İnsanlar arasına ayrım koymadan seslenmek, kabul etmek ve bağrına basmak büyük vicdan sahibi olmak demektir. Tüm inançlar topluma seslenince böyle bir vicdaniliği esas almaya çalışmıştır. İbrahimi dinlerin merkez coğrafyası olan Ortadoğu böyle bir inanç ve kültürün de merkezi olmuştur. Halklarımızın saf ve çıkarsız inancına ve tüm gayretlerine rağmen egemenler bu güzel kültürü bozarak halklarımız arasına nifak soktular. Bu kirli ve çirkin oyunu en son Kudüs meselesinde de gördüğümüz gibi milliyetçi egemenler oynamaktadır. Egemenler ve son temsilcileri milliyetçiler sadece İbrahimi dinlere ait değerleri değil bütün inanç ve kültürlere ait iyi ve güzel değerleri zehirleyip savaşı ve düşmanlığı körüklemekten geri durmuyorlar. Milliyetçilerin toplumda barış, kardeşlik ve birlikte yaşamı sağlayan değerleri bozması başta İbrahimi dinlerin anayurdu Ortadoğu’da olmak üzere dünyamızın birçok yerinde acılara ve trajedilere yol açmıştır.
  Milliyetçiler en başta Anadolu ve Kürdistan topraklarındaki Hristiyan halklarını katletmiştir. Türk İslamcı İttihatçıların birinci dünya savaşı ortamında ilk Hıristiyan topluluk olan Asuri, Ermeni ve Rum halklarını katletmeleri halen hafızalardaki tazeliğini korumaktadır. Bu milliyetçilikten ilham alan Hitler benzer yöntemlerle İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudileri katletmiştir. Günümüzde yaşanan üçüncü dünya savaşı ortamında da Türk milliyetçiliğinin reisleri Erdoğan ve Bahçeli hem geride kalmış Hıristiyan halkları hem de Müslüman Kürtleri katliamla yok etmek istemektir. Görüldüğü gibi milliyetçiler için din ve etnik kimlik pek fark etmemektir. Onlar için önemli olan kendi saray hayatları ve saltanatlarının sürmesidir. Bu Noel vesilesiyle başta Ortadoğu’nun Hıristiyan halklarına olmak üzere her din ve kültürden halklara çağrımız milliyetçiliğe karşı tavır almaktır. Milliyetçiliğin halkların bayram sevincine, birlik ve kardeşliğine düşmanlık demek olduğunu unutmayalım diyoruz.
  Son yıllarda milliyetçiler dini de istismar ederek Ortadoğu’yu içinden çıkılması zor bir savaşın içine çekmiştir. DAİŞ benzeri örgüt ve onlara arka çıkan Erdoğan gibi liderler böyle bir zihniyetin sahibidirler. Bunlar İbrahimi dinleri kendi amaçlarına ulaşmak için hem dayanak hem de düşmanlaştırdıklarını katletmeye gerekçe yapmaktadır. Bu kirli hesap dinlerin de günah saydığı bir tutumdur. Gerçekleri inkar eden bu çirkin tutum sahibi kişi ve gruplar, Hıristiyanlığın da çıkışına kaynaklık etmiş Ortadoğu’da her inanç ve kimlikten halklara zulüm etmektedir. Büyük haksızlıkların yaşandığı, günahların işlendiği günümüzde milliyetçi egemenler insanlığın vicdanının sesini kısmaya çalışmaktadır. Bu Noel’in ve başlayacak yeni miladi yılın yaşanan bu zulüm ve vahşete karşı insanlığın büyük vicdanının uyanmasına ve ayaklanmasına vesile olmasını diliyoruz.
  Bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında Hıristiyan aleminin şimdiye kadar gösterdiği duyarlılık son derece değerlidir. Bölgemizde kaynağını milliyetçilikten ve din istismarından alan büyük tehlike varlığını sürdürmektedir. Bu tehlike karşısında herkesi din ve etnik kimlik farkı gözetmeyen demokratik ulus mücadelesine katılmaya çağırıyoruz.
  Özgürlük Hareketimiz de birer vicdani ve ahlaki duruş biçimi olan dinlerin tarihi mirasından nasibini alarak, tüm ezilen halk ve sosyal gruplar karşısında demokrasinin gereğini yerine getirme çabası içerisindedir. Hareket olarak hiçbir inanç ve etnik kimlik arasında ayrım yapmadan ulaşabildiğimiz bütün alanlarda tüm inanç ve kültür gruplarını koruma ve iradeleştirme çabalarımız, bu coğrafyadan kaynaklanan dinlerin özünün yaşatılmasının bir ifadesidir. Biz bu anlamlı çabalarımızı büyüterek sürdüreceğiz.
  Noel vesilesiyle tüm insanlığı Kürdistan merkezli olarak Ortadoğu’da yükselen eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik mücadelesini daha güçlü bir biçimde sahiplenmeye ve katılarak destek vermeye çağırıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kürdistanlı Asuri, Süryani, Keldani ve Ermeniler olmak üzere tüm Hıristiyan aleminin Noel bayramını kutluyoruz.” denildi.

  Top News